Prigovor na rezultate državne mature

Dragi maturanti,

U ponedjeljak 13. srpnja 2020. u 12.00 bit će objavljeni rezultati državne mature u ljetnom roku 2020. Učenicima će biti dostupni na mrežnoj stranici www.postani-student.hr pod Moji rezultati.

Prigovore na ocjenu (bodovanje pojedinog zadatka ili eseja) učenici mogu podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata – dakle od 13. srpnja u 12 sati pa sve do 15. srpnja u 12 sati.

Prigovori se podnose pisanim putem Školskome ispitnome povjerenstvu, koje donosi mišljenje o opravdanosti prigovora i prosljeđuje ga NCVVO-u.

Žalbe upućene direktno na e-poštu NCVO-a neće se razmatrati.

Konačnu odluku o prigovoru učenika donosi Centar do 20. srpnja.

Odluka, odnosno odgovor na prigovor, učeniku će biti dostupna na njegovoj stranici pod poveznicom Moji prigovori.

Konačna objava rezultata je 20. srpnja 2020. u 12 sati.

KAKO SE PODNOSI PRIGOVOR?

1. Ispunite obrazac za prigovor (priložen uz ovu obavijest- ”OBRAZAC ZA PRIGOVOR”).

2. Obrazac u elektronskom obliku (u word programu) pošaljite ispitnoj koordinatorici na     ured.nkg@gmail.com

3. Ispisani i potpisani obrazac za prigovor donijeti u školu i predat  ga Školskom ispitnom povjerenstvu

Vrijeme u kojem će Školsko ispitno povjerenstvo zaprimati prigovore:

UTORAK, 14. srpnja – od 10 do 12 h

SRIJEDA, 15. srpnja – od 10 do 12 h