DOSTAVA DOKUMENATA ZA UPIS

Dokumente potrebne za upis u I. razred srednje škole moguće je  predati osobno ili poslati elektroničkim putem na adresu e-pošte: upisi.nkg@gmail.com 27. srpnja 2020. od 9:00 do 12:00 sati i od 15.00 do 18.00 sati.

Dokumente potrebne za upis elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti svoj osobni kontakt (broj mobitela ili telefona) kako bi ga škola mogla kontaktirati. 

Na početku školske godine učenik je dužan dostaviti svom razredniku originalne dokumente o upisu.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:
1. Upisnica (preuzeta iz sustava upisi.hr, potpisana od učenika i roditelja)
2. Svjedodžba 8.razreda
3. Za učenike s teškoćama – Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje o obliku školovanja i popratna zdravstvena dokumentacija
4. Dokumentacija na temelju koje je učenik ostvario dodatne bodove