Ocjena nacionalne kvalitete

Projekti koje smo proveli prošle školske godine u eTwinningu Od malih stvari se kreće, a male stvari kreću od tebe i Priča o papiru – dobili su oznaku nacionalne kvalitete.

Čovjek 21. stoljeća sve se više susreće s činjenicom i posljedicama nadolazeće katastrofe vezane uz klimatske promjene i s problemom recikliranja papira. Da bismo odgovorili na ovaj izazov, pokrenuli smo u protekloj školskoj godini dva eTwinning projekta – Od malih stvari se kreće, a male stvari kreću od tebe i Priča o papiru – u kojima bi sudionici prepoznali ovaj problem, potom osmišljavali primjerena i inovativna rješenja koja bi poboljšavala kvalitetu života u svojoj zajednici.
Važno je potaknuti mlade ljude na zaštitu planeta za sadašnje i buduće naraštaje tako da se promijeni način potrošnje kako bi se smanjio negativni ekološki učinak na okoliš.
Promijeniti stav o načinu potrošnje znači promijeniti stil života.

Glavni ciljevi projekata:

 • prepoznavanje problema i uključivanje učenika u projekt 
 • poticanje kreativnog razmišljanja 
 • upoznati učenike s posljedicama nerazborite uporabe mobitela na fizičko i mentalno zdravlje 
 • kritičko promišljanje o povezanosti vlastitoga načina života s utjecajem na okoliš i ljude
 • razvijanje sposobnosti prosuđivanja o utjecaju životnih navika na zdravlje čovjeka
 • razvijanje sposobnosti primjenjivanja postupaka pružanja prve pomoći
 • upoznati učenike s pravilima ponašanja u prirodi
 • razviti svijest o zdravom načinu života i zdravoj prehrani 
 • razvijanje osobne odgovornosti u održavanju uravnoteženog stanja u prirodi 
 • razvijanje kritičkog mišljenja te inovativnih rješenja s ciljem promjena na lokalnoj razini koja bi bila usmjerena prema održivom razvoju 
 • razvijanje komunikacijskih kompetencija i suradničkog učenja te rada u timu
 • educirati i učenike i djelatnike naše škole, ali i lokalnu zajednicu, o tome kako postati zeleni potrošač. 

Važnost projekta jest i razvijanje određenih kompetencija kod učenika: osposobljavanje učenika za razvoj vještina komunikacije i samostalnog učenja te kompetencije u prirodnim znanostima i tehnologiji (sposobnost timskog rada i rješavanja problema, sposobnost razumijevanja, praktična primjena znanja i vrjednovanja).

Naravno cjelokupne priče i provedbe projekta ne bi bilo bez naših učenika, to su: Ante Mišetić, Marino Džalto, Mario Gucić, Patricia Mijić, Ema Vičić, Paola Čabraja, Šimun Župarić.

Zahvaljujem svojim kolegicama profesoricama koje su sudjelovale u pojedinim dijelovima projekta te svojim nesebičnim i stručnim radom doprinijele njegovoj provedbi: Vesni Batistić Fačini, Marini Čubrić, Martini Kantolić, Ani Sarić, Kristini Penzar i Katarini Škrabo.

Karmela Brčić Đapić, prof.

Zahvalnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta