Pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita kao izvannastavna aktivnost u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek.
Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornog ponašanja prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz istraživački rad učenika; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkog odnosa među učenicima, te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audio materijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.
Pilot projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u sklopu izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita.
Učenici sa svojim učiteljima-mentorima putem digitalne platforme obrađuju sadržaje i svladavaju planirane ishode koji se nalaze u sklopu Kurikuluma izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita. Planirane ishode učenici ostvaruju kroz istraživački rad, učenje putem rješavanja problema, praktični rad, unos, obradu i analizu podataka, izradu plakata, prezentacija, sudjelovanje u raspravama, kreativno izražavanje, rješavanje kvizova i sl.
Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje kroz predstavljanje rezultata istraživačkih radova, prezentacija i postera.
U našoj školi mentorice su profesorice biologije, kemije i matematike, Karmela Brčić Đapić, Vesna Lipovšek, Martina Kantolić i Kristina Jelena Penzar.

Više o projektu saznajte na:
https://sites.google.com/view/pilot-projekt-biosigurnost-i-b/po%C4%8Detna-stranica?authuser=0

Karmela Brčić Đapić, prof.