Mnogi znaju mnogo, ali nitko ne zna sve

Ove školske godine u suradnji sa Salezijanskom klasičnom gimnazijom iz Rijeke, VII gimnazijom iz Zagreba i Savremenom gimnazijom iz Beograda provodimo eTwinning projekt: MULTI MULTA NEMO OMNIA NOVIT – Mnogi znaju mnogo, ali nitko ne zna sve.

U današnje doba poznato pod nazivom novo normalno doba intenzivno promišljamo o odnosu čovjeka i prirode. Čovjek vidno zabrinut za vlastiti opstanak na Zemlji razmišlja o globalnom i osobnom pristupu u sprječavanju zaraznih bolesti, pozitivnom odnosu prema planetu Zemlja. Nošeni sloganom projekta, Multi multa nemo omnia novi, potičemo praktičan rad, kreativno kritičko mišljenje , podizanje svijesti i važnosti očuvanja zdravlja, upoznajemo uzroke i posljedice svjetskih pandemija nastojeći uključiti što veći broj učenika kako bi rezultati našeg rada imali veći odjek u našoj okolini.

CILJEVI:

– učenik će usporediti značajke virusa i živih bića;
– učenik će objasniti uloge dišnog, krvožilnog i imunološkog organskog sustava u održavanju homeostaze;
– učenik će usporediti uloge dišnog, krvožilnog i imunološkog organskog sustava u čovjeka;
– učenik će analizirati epidemiološki lanac i mjere sprečavanja širenja zaraznih bolesti;
– učenik će opisati osnovna znanstvena otkrića tijekom prošlosti bitna za održivi razvoj – pandemije i stavlja ih u povijesni kontekst;
– učenik će analizirati održavanje uravnoteženoga stanja u prirodi povezujući vlastito ponašanje i odgovornost s održivim razvojem;
– učenik će objasniti upotrebu različitih vrsta tvari i njihov utjecaj na okoliš;
– učenik će kritički razmatrati upotrebu tvari i njihov utjecaj na čovjekovo zdravlje i okoliš;
– učenik će razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad;
– učenik će razvijati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i audio materijala, prezentacija, dijagrama i kvizova.

Karmela Brčić Đapić, prof.