Raspored dopunskog nastavnog rada

Dragi učenici,

21. lipnja započinje dopunski nastavni rad koji traje do 6. srpnja. Fond sati koji trebate odslušati je 10 sati za svaki predmet u koji vam je uključeno i polaganje ispita.
Raspored dopunskog nastavnog rada možete provjeriti u TABLICI.

Sretno!