Rezultati pisanog testiranja na natječaju za radno mjesto nastavnika fizike

Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu).
Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja.
Intervju s kandidatima održat će se 27. 8. 2021. od 8.00 prema redoslijedu.

Rezultate donosimo u PDF dokumentu.