Obavijest o rezultatima pismenog testiranja za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika

Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu).
Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja.
Intervju s kandidatima održat će se 9. 9. 2021. od 9.30 prema redoslijedu koji donosimo u PDF dokumentu.