Pametno jedi, prirodu štedi

Svjetski dan zdravlja ove godine obilježava se pod sloganom „Naš planet, naše zdravlje“. Maturanti i učenici drugih razreda NKG-a povodom ovoga događaja i nadolazećeg Dana planeta Zemlje organizirali su izložbu svojih uradaka s nastave Kemije i Biologije pod nazivom „Pametno jedi, prirodu štedi“. Među ostalim pripremili su izdašan izbor jela pripravljenih od ostataka hrane koje su prodavali, a sav prihod je išao u humanitarne svrhe.
Nepotrebno bacanje hrane događa se u čitavom lancu opskrbe hranom: u fazama proizvodnje, prerade, distribucije, prodaje i potrošnje.
Prema dosadašnjim spoznajama na globalnoj se razini oko trećine proizvedene hrane za prehranu ljudi izgubi ili nepotrebno baci, što je približno 1,3 milijarde tona, a financijski je gubitak oko 680 milijardi US$ u razvijenim zemljama, odnosno 310 milijardi u zemljama u razvoju.
Osim gospodarskog troška, bacanje hrane je i trošak povezan s okolišem. Gospodarski trošak ne uključuje samo trošak povezan s vrijednošću samog proizvoda, nego i troškove povezane s proizvodnjom, prijevozom i skladištenjem nepotrebno bačenih proizvoda te troškove njihove obrade. Kad je riječ o okolišu, nepotrebnim bacanjem hrane se troše resursi uloženi tijekom životnog ciklusa proizvoda, primjerice zemljište, voda, energija i ostali, te se posljedično povećavaju emisije stakleničkih plinova.