Dodijeljena prva priznanja “Srce NKG-a Anamarija Carević”

U ponedjeljak 4. rujna 2023, na završetku euharistijsko slavlja dodijeljena su priznanja “Srce NKG-a – Anamarija Carević” koje Gimnazija dodjeljuje prema nominacijama učenika za svjedočenje življenja različitih vrlina učenicima škole koji donose pozitivne promjene i stvaraju nove vrijednosti, grade odnose povjerenja, stvaraju pozitivnu i prijateljsku atmosferu, daju kreativna rješenja, predano pristupaju radnim zadacima, rado pomažu, pokazuju izvrsnost u svemu što rade. Nagrade i priznanja za proteklu školsku godinu primili su sljedeći učenici: Noa Vlahović, Matej Mlinarić, Laura Barun, Marta Crljen, Iva Mišetić i Martina Bošnjak.