Prigovori na rezultate državne mature

Učenici prigovore na rezultate državne mature mogu predati isključivo osobno u školi u utorak 12.9. od 9.45 – 11.00 sati ili u srijedu 13.9. od 9 do 10 sati. Prigovori podneseni nakon toga roka neće se uvažavati.
Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.
VAŽNO

 1. Centar će rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav.
 2. Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
 3. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na ocjenjivanje.
 4. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka.
 5. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
 6. Neće se razmatrati prigovori u kojemu se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku odnosno „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.
 7. Neće se razmatrati prigovori u kojima nije jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.
  Drugostupanjski prigovori
  Učenik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.
 8. Učenik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra samostalno putem Obrasca za prigovore. Obrazac za prigovore nalazi se na poveznici https://www.surveymonkey.com/r/drugostupanjski_1_23 koja će biti objavljena i na stranici Postani-student.hr.
 9. Učenik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.
 10. Ako učenik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra(drugostupanjskog prigovora) ili prigovor unese izvan roka, prigovor se neće razmatrati.
 11. Učenik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati:
  – Ime i prezime
  – OIB
  – Šifru riješenog prigovora (koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
  – Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici učenika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
  – Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je učenik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.
  Rješavanje prigovora i odluku NCVVO-a učenici mogu pratiti na svom računu Postani student na kartici Moji prigovori.