Obavijest o prijavi ispita na jesenskom roku bit će objavljene na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr Upute za jesenski rok državne mature: učenici samostalno prijavljuju ispite od 23.07. od 12:00 sati do...

Popravni ispiti održat će se od 20. 8. do 25. 8. 2021. prema rasporedu dostupnom na poveznicama: MATEMATIKA KEMIJA ...