Dokumente potrebne za upis u I. razred srednje škole moguće je  predati osobno ili poslati elektroničkim putem na adresu e-pošte: upisi.nkg@gmail.com 27. srpnja 2020. od 9:00 do 12:00 sati i...

Dragi maturanti, U ponedjeljak 13. srpnja 2020. u 12.00 bit će objavljeni rezultati državne mature u ljetnom roku 2020. Učenicima će biti dostupni na mrežnoj stranici www.postani-student.hr pod Moji rezultati. Prigovore na ocjenu (bodovanje...