Sve informacije o upisima kandidata u 1. razred Nadbiskupske klasične gimnazije u školsku godinu 2020./2021. možete naći na ovom linku: Natječaj za upise u prvi razred upise školska godina 2020./2021. Upisi se...

Odgojno savjetovalište Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta izradilo je materijal za maturante koji je nastao kao rezultat radionica Priprema, pozor START – Vještine upravljanja karijerom koje su se provodile sa srednjoškolcima. Navedeni...