Dragi maturanti, U ponedjeljak 13. srpnja 2020. u 12.00 bit će objavljeni rezultati državne mature u ljetnom roku 2020. Učenicima će biti dostupni na mrežnoj stranici www.postani-student.hr pod Moji rezultati. Prigovore na ocjenu (bodovanje...

Sve informacije o upisima kandidata u 1. razred Nadbiskupske klasične gimnazije u školsku godinu 2020./2021. možete naći na ovom linku: Natječaj za upise u prvi razred upise školska godina 2020./2021. Upisi se...

Odgojno savjetovalište Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta izradilo je materijal za maturante koji je nastao kao rezultat radionica Priprema, pozor START – Vještine upravljanja karijerom koje su se provodile sa srednjoškolcima. Navedeni...