Djelatnici

RAVNATELJ

Ljuba Duvnjak, ravnateljica

 

STRUČNI SURADNICI

Anđela Lukač, stručna suradnica psihologinja
Katarina Škrabo, stručna suradnica knjižničarka
Anja Toplek, stručna suradnica pedagoginja

 

HRVATSKI JEZIK

Marina Čubrić, nastavnica hrvatskog jezika

Andja Jakovljević, nastavnica hrvatskog jezika
Antonija Radoš, nastavnica hrvatskog jezika
Marta Santrić Lukinić, nastavnica hrvatskog jezika

 

KLASIČNI JEZICI

Antica-Nada Ćepulić, nastavnica latinskog i grčkog jezika
Margareta Gašparović, nastavnica latinskog i grčkog jezika
Vesna Lalić Pušić, nastavnica grčkog jezika
Iva Novak, nastavnica latinskog jezika
Marija Pustišek, nastavnica latinskog i grčkog jezika

 

STRANI JEZICI

Vesna Batistić Fačini, nastavnica engleskog i njemačkog jezika
Vinka Bobok, nastavnica engleskog i njemačkog jezika
Antonija Catinelli, nastavnica engleskog i njemačkog jezika
Ana Ćurković, nastavnica francuskog i španjolskog jezika

 

MATEMATIKA

Judita Janković, nastavnica matematike

Kristina Jelena Penzar, nastavnica matematike

Sonja Šulc, nastavnica matematike

Lucija Zoretić, nastavnica matematike

 

FIZIKA,INFORMATIKA

Filip Kuna, nastavnik fizike i informatike
Ivan Majstorović, nastavnik fizike – pripravnik
Iva Vojtkuf, nastavnica fizike i kemije

 

KEMIJA, BIOLOGIJA

Karmela Brčić Đapić, nastavnica biologije i kemije
Vesna Lipovšek, nastavnica kemije

Mateja Belovari – zamjena

Ana Turi, nastavnica biologije

 

POVIJEST

Igor Grgić, nastavnik povijesti
Ivana Matoković, nastavnica povijesti
Mara Stipić, nastavnica povijesti i likovne umjetnosti

 

GEOGRAFIJA

Iva Medvešek, nastavnica geografije

Ana Rudić, nastavnica geografije

 

LIKOVNA I GLAZBENA UMJETNOST

Ankica Juričić, nastavnica glazbene umjetnosti
Mara Stipić, nastavnica likovne umjetnosti

 

DRUŠTVENA GRUPA PREDMETA

Petra Ervaćanin, nastavnica vjeronauka
Ana Knežević-Hesky, nastavnica sociologije i politike i gospodarstva
Anđela Lukač , nastavnica psihologije

Kristina Prša, nastavnica logike i filozofije

Lucija Pustišek, nastavnica vjeronauka – zamjena
Ana s. Marta Vunak, nastavnica vjeronauka

 

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Boris Bobok, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture
Juraj Mihael Kutnar, nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – pripravnik