Obavijesti

Školski odbor

Poziv dvanaesta sjednica školskog odbora 

Zaključci jedanaeste sjednice školskog odbora 

Poziv jedanaesta sjednica školskog odbora 

Zaključci deseta sjednica školskog odbora

Poziv deseta sjednica školskog odbora

Zaključci devete sjednice školskog odbora

Poziv deveta sjednica školskog odbora

Zaključci osme sjednice školskog odbora

Poziv osma sjednica školskog odbora

Zaključci sedme sjednice školskog odbora

Poziv sedma sjednica školskog odbora

Zaključci šeste sjednice školskog odbora

Poziv šesta sjednica školskog odbora

 Zaključci pete sjednice školskog odbora

Poziv peta sjednica školskog odbora

Zaključci četvrte sjednice školskog odbora

Poziv četvrta sjednica školskog odbora

Zaključci treće sjednice školskog odbora

Poziv treća sjednica školskog odbora

Zaključci druga sjednica školskog odbora

Poziv druga sjednica školskog odbora 

Zaključci konstituirajuće sjednice školskog odbora

Poziv konstituirajuća sjednica školskog odbora

Zaključci dvadesetsedme sjednice školskog odbora

Poziv dvadesetsedma sjednica školskog odbora

Zaključci dvadesetšeste sjednice Školskog odbora

Poziv dvadesetšesta sjednica školskog odbora 

Zaključci  dvadesetpeta sjednica školskog odbora

Poziv dvadesetpeta sjednica školskog odbora

Zaključci  dvadesetčetvrta sjednica školskog odbora

Poziv dvadesetčetvrta sjednica školskog odbora

Zaključci dvadesettreća  sjednica školskog odbora

Poziv dvadesettreća  sjednica školskog odbora

Zaključci dvadesetdruga sjednica školskog odbora

Poziv dvadesetdruga  sjednica školskog odbora

Zaključci dvadesetprva  sjednica školskog odbora

Poziv dvadesetprva  sjednica školskog odbora

Zaključci dvadeseta  sjednica školskog odbora

Poziv dvadeseta  sjednica školskog odbora

Zaključci devetnaesta  sjednica školskog odbora

Poziv devetnaesta  sjednica školskog odbora

Zaključci osamnaesta  sjednica školskog odbora

Poziv osamnaesta  sjednica školskog odbora

Zaključci sedamnaesta sjednica školskog odbora

Poziv sedamnaesta sjednica školskog odbora

Zaključci šesnaesta  sjednica školskog odbora

Poziv šesnaesta  sjednica školskog odbora

Zaključci petnaesta sjednica školskog odbora

Poziv petnaesta sjednica školskog odbora

Zaključci četrnaesta sjednica školskog odbora

Poziv četrnaesta sjednica školskog odbora

Zaključci trinaesta  sjednica školskog odbora

Poziv trinaesta  sjednica školskog odbora

Zaključi dvanaesta sjednica školskog odbora

Poziv dvanaesta sjednica školskog odbora

Zaključci jedanaesta sjednica školskog odbora

Poziv jedanaesta sjednica školskog odbora

Zaključci desete sjednice školskog odbora

Poziv deseta sjednica školskog odbora

Zaključci devete sjednice školskog odbora

Poziv deveta sjednica školskog odbora

Zaključci osme sjednice školskog odbor

Poziv osma sjednica školskog odbora

Zaključci sedme sjednice školskog odbora

Poziv sedma sjednica školskog odbora

Zaključci šesta sjednica školskog odbora

Poziv šesta sjednica školskog odbora

Zaključci peta sjednica školskog odbora

Poziv peta sjednica školskog odbora

Zaključci četvrta sjednica školskog odbora

Poziv četvrta sjednica školskog odbora

Zaključci treća sjednica školskog odbora

Poziv treća sjednica školskog odbora

Zaključci druga sjednica školskog odbora

Poziv druga sjednica školskog odbora

Članovi školskog odbora saziv od 2.3.2023.

Zaključci prve sjednice školskog odbora

Poziv prva sjednica školskog odbora

Poslovnik o radu školskog odbora

Članovi školskog odbora saziv od 25.2.2019.