Glavni urednik Hrvatske enciklopedije dr. MATE UJEVIĆ

Mate Ujević rođen je 13. srpnja 1901. u Krivodolu kod Imotskoga, a umro u Zagrebu 7. siječnja 1967.

 

Na Sveučilištu u Zagrebu studirao je jugoslavensku književnost, komparativnu književnost, povijest i povijest umjetnosti, a zatim je studij nastavio u Ljubljani. Diplomirao je hrvatski, staroslavenski, francuski, jugoslavensku književnost i narodnu povijest. Od 1924. godine predaje u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, najprije kao suplent, a kasnije kao profesor hrvatskoga i francuskoga jezika. Profesorski ispit mu se sastojao od rada „Prilog za povijest pokreta hrvatske omladine koncem XIX i početkom XX stoljeća“. Godine 1935. doktorirao s radom „Mladi i stari: Uloga Jovana Hranilovića“.

 

Bio je upravitelj Hrvatskoga izdavalačkog (bibliografskog) zavoda (1941.–1945.) i pomoćnik direktora Leksikografskoga zavoda, koji je organizacijski usustavio. Bio je pokretač, glavni urednik ili ključni prinosnik niza temeljnih enciklopedijskih i bibliografskih pothvata: Hrvatske enciklopedije (1941.–1945.), Bibliografije rasprava, članaka i književnih radova u časopisima Narodne Republike Hrvatske (1948.–1949.), Pomorske enciklopedije (1954.–1964.), Enciklopedije Jugoslavije (1955.–1971.) i Bibliografskoga kataloga Leksikografskog zavoda (objavljivan 1956.–2004.).

 

U međuratnom razdoblju bio je istaknuti pripadnik hrvatskoga katoličkoga pokreta i suradnik njegovih periodika (1929.–1938. uređivao je kulturnu rubriku Hrvatske straže). U svojim se publicističkim radovima zapaženo posvetio nacionalnoj tematici (pionirska knjiga „Gradišćanski Hrvati“, 1933.) i kritici tadašnjih totalitarnih sustava (brošura „Abesinija“, 1935.).

 

Napisao je i raznoliko ocjenjivano autobiografsko pripovjedno djelo „Mladost Tome Ivića“ i povijesni pregled „Hrvatska književnost“, sastavio je antologiju Hrvatske narodne pjesmarice, više srednjoškolskih čitanki te kompendij „Misli i pogledi A. G. Matoša“. Priredio je i djela J. Čedomila i Đ. Sudete. Dobitnik je izraelskoga priznanja Pravednik među narodima.

 

Godine 1996. Leksikografski zavod utemeljio je nagradu „Mate Ujević“ za iznimna postignuća na području enciklopedike i leksikografije.

 

Literatura:

1. Mladen Švab. Mate Ujević, utemeljitelj suvremene hrvatske enciklopedistike: o dvadesetpetoj obljetnici smrti (1967–1992). // Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, knj. 2, Zagreb, 1992., str. 9–36. <https://www.lzmk.hr/images/radovi2/mladen%20svab%20mate%20ujevic%20utemeljitelj%20suvremene%20hrvatske%20enciklopedike-1.%20dio.pdf>.

2. Ujević, Mate. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63049>.