Pavao Tijan

Pavao Tijan rođen je 15. lipnja 1908. u Senju, a umro 2. srpnja 1997. u Madridu.

 

Diplomirao je slavistiku 1930. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao privatni učitelj grofa Jakoba Eltza, a od 1935. do 1941. godine bio je profesor u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu.

 

Od 1938. godine bio je suradnik Mate Ujevića na pripremama za Hrvatsku enciklopediju i član središnjega uredništva. Od 1941. književni je tajnik i urednik u Hrvatskomu izdavalačkom bibliografskom zavodu (HIBZ). Surađivao je u „Hrvatskoj prosvjeti“, „Obzoru“, „Hrvatskoj straži“, „Jutarnjem listu“ i dr. periodicima, uređivao je „Hrvatski jezik“, „Književni tjednik“ i kulturnu rubriku „Spremnosti“. Istraživao je kulturnu povijest i običaje Senja i Primorja. Od 1944. godine bio je pročelnik za visoko školstvo i znanstvene ustanove pri Ministarstvu prosvjete Nezavisne Države Hrvatske. Bojeći se odmazde komunističkih vlasti u svibnju 1945. preko Austrije bježi u Rim, gdje 1946. objavljuje knjigu „Martyrium Croatiae“. Na poziv Vrhovnoga vijeća za znanstvena istraživanja 1947. odlazi u Madrid te ondje na novoosnovanom Međunarodnom odjelu za moderne kulture organizira studij slavistike.
Iako Hrvat, bio je tehnički urednik Enciklopedije španjolske kulture i suradnik na više drugih španjolskih enciklopedijskih izdanja. Za doprinos španjolskoj kulturi dodijeljeno mu je prestižno odličje španjolskoga kralja Cruz de Alfonso X el Sabio (Križ Alfonsa X. „Mudraca“).

 

Pokrenuo je i uređivao hrvatski program na Španjolskomu nacionalnom radiju, surađivao je u brojnim hrvatskim emigrantskim časopisima („Studia Croatica“, „Hrvatska revija“ i dr.).

 

Vlada Republike Hrvatske je 2007. godine, deset godina nakon njegove smrti, prenijela njegovu pisanu ostavštinu iz Madrida u Zagreb.

 

Literatura:
1. Tijan, Pavao. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 5. 2020.
<http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61294>.
2. Život Pavla Tijana. Matica hrvatska. Pristupljeno 4. 5. 2020.
<http://www.matica.hr/knjige/zivot-pavla-tijana-1058/>.