Adalbert Rebić

Rođen je 23. siječnja 1937. u Klenovcu Humskom gdje završava osnovnu školu. Od 1948. do 1956. pohađa Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a nakon toga Filozofski studij u Zagrebu. Zatim odlazi u Rim gdje pohađa Filozofski fakultet Papinskog sveučilišta Gregorijana, a ondje završava i Teološki fakultet. Nakon toga od 1965. do 1968. pohađa biblijsku specijalizaciju na Biblijskom institutu u Rimu, gdje je godinu kasnije i doktorirao. Za svećenika je zaređen 10. listopada 1964. u Rimu. Po povratku u Zagreb postao je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu gdje je predavao biblijske znanosti, orijentalne jezike i biblijsku arheologiju.

 

Bio je glavni urednik Bogoslovske smotre (1970.–1995.) i predsjednik Hrvatskoga mariološkog instituta (1977.–2001.). Od 1968. djelovao je u izdavačkoj kući Kršćanska sadašnjost, a od 1994. do 2000. bio je i njezin direktor. Bio je glavni urednik „Općega religijskog leksikona“ Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Težište njegova rada čine egzegeza „Petoknjižja“ i prorokâ (Amos, Hošea, Izaija), biblijska arheologija te odnos kršćanstva i židovstva. Od novozavjetnih tema posebno se bavi Isusovim uskrsnućem.

 

Sudjelovao je i u prijevodu Biblije na hrvatski jezik poznatoj kao Zagrebačka Biblija. U svom opusu broji 28 djela te oko 400 članaka u raznim domaćim i inozemnim časopisima. Također je bio član Društva Hrvatskih književnih prevoditelja, član Društva umjetnika Hrvatske i redoviti član Papinske međunarodne marijanske akademije u Rimu. Od 1991. do 1995. vršio je službu predstojnika Vladinog Ureda za prognanike i izbjeglice, a 1995. bio je ministar u Vladi Republike Hrvatske zadužen za humanitarna pitanja. Preminuo je 20. veljače 2014. godine u svećeničkom domu u Zagrebu.

 

Literatura:
1. Adalbert Rebić. Verbum. Pristupljeno 5. 6. 2020.
<https://verbum.hr/autori/rebic-adalbert>.
2. Preminuo dr. Adalbert Rebić. Zagrebačka nadbiskupija. Pristupljeno 5. 6. 2020. <http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/preminuo-dr-adalbert-rebic>.
3. Rebić, Adalbert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 6. 2020.
<http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52121>.