Ivan Golub

Rođen je 21. lipnja 1930. u Kalinovcu u Podravini kao petnaesto dijete obitelji Golub. Ondje pohađa osnovnu školu, a srednju školu pohađa u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu kao sjemeništarac. Ondje maturira 1950. godine, a zatim odlazi na Katolički bogoslovni fakultet, također u Zagrebu, gdje studira filozofiju, a nakon vojnog roka i teologiju. Polaganjem ruku zagrebačkog coadiutora Franje Šepera, dok je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac bio zatočen u Krašiću, zaređen je za svećenika 29. lipnja 1957. Uz veliku muku dobiva putovnicu za Italiju i odlazi u Hrvatski papinski zavod sv. Jeronima u
Rimu odakle studira na Papinskom sveučilištu Gregorijani gdje i doktorira. Od 1964. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Do umirovljenja je pročelnik Katedre za dogmatsku teologiju.

 

Predstojnik je Instituta za ekumensku teologiju i dijalog „Juraj Križanić“. Prvi je pročelnik Odjela za kršćanski istok istog Instituta. Od 1984. pozvani je profesor Papinskog orijentalnog instituta u Rimu, a od 1969. rektor Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. Gostuje na mnogima sveučilištima u Rimu, Genovi, Udinama, Milanu, Beču, New Yorku… Utemeljitelj je časopisa „Spectrum“, niza „Hrvatska kršćanska bibliografija“ i „Bibliographia Sacra Croatica“, te pokretač i urednik biltena za komunikaciju klera Zagrebačke nadbiskupije „Zajedništvo“.

 

Primio je mnoge nagrade i priznanja, a 2007. godine ustoličen je za začasnoga kanonika Čazmansko-varaždinskog zbornog Kaptola Duha Svetoga za zasluge u Crkvi i kulturi. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je kapelanom Njegove Svetosti s naslovom monsinjora 2010. godine. Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Austrijske akademije znanosti u Beču. Kao poznati hrvatski teolog, povjesničar kulture, sveučilišni profesor, pjesnik i književni prevoditelj objavio je osamdesetak knjiga, niz znanstvenih rasprava,
arhivskih izvora, književnih radova i raznih ogleda s područja teologije,  književnosti i povijesti kulture u domaćim i inozemnim časopisima. Umro je 25. listopada 2018. godine.

 

Literatura:
1. Ivan Golub, književnik. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Pristupljeno 8. 6. 2020.
<http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/igolub/igolub_biografija/>.
2. Ivan Golub. Matica hrvatska. Pristupljeno 8. 6. 2020.
<http://www.matica.hr/knjige/autor/525/>.
3. Preminuo akademik profesor emeritus Ivan Golub. Informativna katolička agencija. Pristupljeno 8. 6. 2020.
<https://ika.hkm.hr/novosti/preminuo-profesor-emeritus-ivan-golub/>.