Tomislav Ivančić

Rođen je 30. studenog 1938. u Davoru gdje započinje svoje osnovnoškolsko obrazovanje koje završava u Zagrebu. U sjemenište ulazi 1954. i polazi u Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju gdje maturira 1958. godine. Filozofsko-teološki studij započinje 1960. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a završava na Papinskom sveučilištu Gregorijani, gdje nakon magisterija doktorira teologiju. Ondje se zaređuje za svećenika 1966. godine. Vraća se u Zagreb gdje 1971. godine započinje s poučavanjem na Katedri fundamentalne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta, počevši kao  asistent, kasnije kao redoviti profesor, a vrši i službu dekana istog fakulteta. Izabran je i za rektora Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine, a 2010. imenovan je profesorom emeritusom.

 

Zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić imenuje ga 1983. kanonikom Prvostolnog kaptola zagrebačkog, a papa Benedikt XVI. imenuje ga monsinjorom 2010. godine. Postaje član Međunarodne teološke komisije za koju ga imenuje sveti papa Ivan Pavao II. Prima odlikovanje prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, koji ga odlikuje najvišim priznanjem za znanstveni rad – redom Danice hrvatske, medaljom Ruđera Boškovića.

 

Također je osnivač vjerničkog društva Zajednica Molitva i Riječ (MiR) i udruge Centar za bolji svijet, te voditelj brojnih seminara za duhovnu obnovu i evangelizaciju kod nas i u inozemstvu. Osobito je poznat u području njegova zanimanja za istraživanje čovjekove egzistencijalno-duhovne dimenzije. U tu svrhu razvija metodu hagioterapije i 1990. godine osniva u Zagrebu Centar za duhovnu pomoć koji i danas djeluje.

 

Umro je 17. veljače 2017. godine, a zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji mu je vodio sprovod, u homiliji je istaknuo dio njegove oporuke: „Svemogućem Bogu se svidjelo stvoriti me i odrediti mi različite zadaće u Crkvi, Hrvatskoj i svijetu… Od malenih nogu sam ljubio svećenički poziv i težio da ne živim ja, nego Krist u meni. Sretan sam i zahvalan Bogu što sam mogao ostati vjeran temeljnoj zadaći života. Zato mi je smrt samo dobitak.“

 

Literatura:
1. Tomislav Ivančić. Verbum. Pristupljeno 5. 6. 2020.
<https://verbum.hr/autori/ivancic-tomislav>.

2. Preminuo mons. dr. Tomislav Ivančić. Zagrebačka nadbiskupija. Pristupljeno 5. 6. 2020.
<http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/preminuo-mons-dr-tomislav-ivancic>.

3. Zahvaljujmo Bogu za dar života mons. Tomislava Ivančića!. Zagrebačka nadbiskupija. Pristupljeno 5. 6. 2020.
<http://www.zg-nadbiskupija.hr/dokumenti/aktualnosti/zahvaljujmo-bogu-za-dar-zivota-mons-tomislava-ivancica>.