Dodatna i dopunska nastava

DODATNA NASTAVA

Pripreme za državnu maturu iz hrvatskoga jezika

Pripreme za natjecanje iz matematike

 

– organizirana je za učenike koji postižu iznimne rezultate.
Cilj: pripremiti učenike za natjecanja i rad s nadarenim učenicima.

 

 

DOPUNSKA NASTAVA

– održava se prema potrebi iz svih predmeta gdje učenici ne postižu zadovoljavajuće rezultate.
Cilj: pomoći učenicima da svladaju dijelove gradiva s kojima imaju poteškoća. Priprema i vježba prije ispravka ocjena i učvršćivanje predznanja.