Godišnji kalendar rada škole

Nastavna godina počinje 6. rujna 2021. godine, a završava 21. lipnja 2022. godine, odnosno 25. svibnja 2022. godine za učenike završnih razreda srednje škole.
Nastava se ustrojava u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 6. rujna 2021. godine do 23. prosinca 2021. godine.
Drugo polugodište traje od 10. siječnja 2022. godine do 21. lipnja 2022. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 25. svibnja 2022. godine.

 

Godišnji kalendar rada škole u školskoj godini 2021./2022.