Nastavni plan i program

Predmet I r. II r. III r. IV r.
Vjeronauk 2 2 2 2
Hrvatski jezik 4 4 4 4
Latinski jezik 3 3 3 3
Grčki jezik 3 3 3 3
1. strani jezik 3 3 3 3
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 1
Logika 1
Filozofija 2
Sociologija 2
Povijest 2 2 2 2
Geografija 2 2 1 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 3
Politika i gospodarstvo 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Ukupno 34 36 35 35